En gemensam identitet

Platsvarumärket är vår gemensamma beskrivning av hur vi vill att platsen Vilhelmina ska uppfattas av så väl Vilhelminabor som vår omvärld. Med platsen Vilhelmina menas hela det geografiska området inom Vilhelmina kommungräns. Målet med en gemensam beskrivning och identitet är att vi alla ska samlas och känna oss delaktiga i vilken bild vi vill att vår plats ska förmedla. Och att det är vi som äger och formar den bilden tillsammans. Därför har vi också kommit fram till den här beskrivningen tillsammans. Bland annat genom att undersöka hur vi historiskt har arbetat med Vilhelminas profilering samt genom att definiera målen med en gemensam beskrivning. Därefter har medborgare, intressegrupper, experter och fokusgrupper tagit ställning till vad vi vill att Vilhelmina ska stå för och hur vi ska kännas, vad som är unikt med vår plats, vilka vi ska bäst för och vad vi vill att Vilhelmina ska uppnå och lämnar för avtryck. En arbetsprocess som format mallen för hur vi tillsammans vill att Vilhelmina ska upplevas. En gemensam och sann grund som många kan känna igen sig i, och känna delägarskap till. En beskrivning som tydligt förmedlar vår bild av hur vi vill att vår plats ska vara. Nu och i framtiden.

SÅ HÄR HITTADE VI VÅRT VILHELMINA

Arbetet med att ta fram ett platsvarumärke för Vilhelmina har helt och hållet finansierats med medel från Tillväxtverket. Processen startade hösten 2019 och har på olika sätt involverat över hundra personer
som fått dela sin bild av Vilhelmina.

Platsvarumärket har tagits fram för att ge Vilhelminabor en tydlig och enad röst utåt när vi berättar om vår plats, men också för att stärka känslan på insidan och påminna oss om fördelarna med platsen vi valt
att leva eller vara verksamma på. Resultatet ni ser här på sidan kommer från Vilhelminabors tankar, funderingar och syn på platsen.

Vill du läsa mer om platsvarumärket eller har du frågor som inte känns besvarade?
Läs vår FAQ för mer information eller kontakta oss på info@vilhelmina.se.

1. FÖRSTUDIE OM SYFTE OCH BEHOV
aug - sep 2019
2. DIALOG MED STYRGRUPP
sep 2019
3. FÖRBEREDA MEDBORGAR- DIALOG
sep - okt 2019
4. MEDBORGAR- DIALOGER
okt - dec 2019
5. MÅLGRUPPS- KARTLÄGGNING
dec 2019
6. OMVÄRLDS- ANALYS
dec 2019
7. UTFORMNING PLATTFORM
dec 2019 - jan 2020
8. FÖRSLAG TILL GRAFISK PROFIL
jan 2020
9. TEST PÅ FOKUSGRUPPER
feb 2020
10. UTFORMNING GRAFISK PROFIL
feb 2020
11. BESLUT OM PLATSVARUMÄRKET
april 2020
12. LANSERING AV PLATSVARUMÄRKET
maj 2020

Verktygslådan

Det är vi som gör Vilhelmina. Det är vi som gör Vilhelminas plats till något unikt. Därför ska alla ges möjlighet att sprida vårt budskap och se till att vår gemensamma bild av Vilhelmina fortsätter vara sann. Nedan hittar du verktyg och material att inspireras av och som förhoppningsvis underlättar ditt arbete när du vill berätta om Vilhelmina.

GRAFISK MANUAL

Vårt redskap som hjälper alla som vill kommunicera platsen Vilhelmina.

PROFILPAKET

Vår logotyp, vårt märke och våra budskapsord som du kan märka ditt eget material med.

VARUMÄRKESPLATTFORM

Vårt strategiska styrdokument
som beskriver platsen
Vilhelmina.

Den här hemsidan använder sig av cookies.