Varför Vilhelmina?

När fler människor ges möjligheten att uppleva vår genuina, varma och dynamiska plats kommer vi att känna stolthet. För det är vi tillsammans som med själ och hjärta har gjort Vilhelmina till en attraktiv och växande plats.

Här kan du läsa mer om vilka Vilhelmina ska vara allra bäst för.

Leva och bo

Unga i Vilhelmina. Den viktigaste målgruppen på livsarenan är Vilhelminas invånare, närmare bestämt alla de barn och ungdomar, 10-19 år som bor i Vilhelmina. Dessa har valts för att de redan har själ och hjärta i Vilhelmina. Även om de väljer att någon gång flytta för studier eller arbete är nyckeln att få dem att bli goda ambassadörer som vill återvända hem. Dessutom har Vilhelmina redan idag ett starkt erbjudande för segmentet med sin trygga, enkla livsmiljö samt ett brett fritids- och naturliv.

Affärsarenan

Vilhelminas entreprenörer. Den prioriterade målgruppen på affärsarenan är entreprenörer, ägare och ledare i näringslivet som kan verka för en positiv utveckling av platsens utbud. Med sitt stora engagemang och hjärta för platsen har de förmågan att inspirera andra att starta företag, locka nya etableringar till platsen eller själva utveckla sin verksamhet.

Besöksarenan

Regionala aktiva naturälskare. För besöksarenan är Vilhelminas natur det starkaste erbjudandet. Därför är målgruppen aktiva naturälskare prioriterad. Här återfinner vi män och kvinnor i alla åldersgrupper, ja ofta hela familjer. De här människorna vill uppleva den norrländska naturen och njuta av lugnet och stillheten, eller av äventyret. De vill vara fysiskt aktiva och älskar att vara utomhus, känna frihet och slippa rutiner.

Vilhelmina i världen

Regionala offentliga beslutsfattare. Den viktigaste målgruppen för arenan är de regionala offentliga beslutsfattarna på exempelvis Region Västerbotten och Länsstyrelsen. Dessa behöver ha en tydlig bild av platsen och förstå dess utmaningar och målsättningar då de står för stor del av den
regionala planeringen och fördelning av offentliga medel.

Den här hemsidan använder sig av cookies.