Frågor och svar

Vad är ett platsvarumärke?

Det är en beskrivning och bild av hur vi vill att platsen Vilhelmina ska uppfattas av omvärlden och oss själva. Varumärket utgör grund och anger riktning för Vilhelminas utveckling och marknadsföring. När vi i samband med platsvarumärket pratar om platsen Vilhelmina pratar vi om hela den geografiska kommunen och inte endast Vilhelmina tätort.


Varför har det tagits fram?

Vi får ett sätt att samla och gemensamt lyfta fram fördelarna som finns med att besöka, bo och driva företag i Vilhelmina. Det ger förutsättningar för att vi blir fler som bor här, fler besökare och fler företag. Vi vill också skapa en stolthetskänsla bland oss som bor här, att vi tillsammans vill vara med och skapa ett Vilhelmina med själ och hjärta.

Platsvarumärket är alltså inte endast till för att marknadsföra Vilhelmina som destination, utan ska visa upp platsen på flera plan – en plats att bo, arbeta, växa upp, besöka och starta företag på.


Varför ett nytt varumärke?

Vilhelmina kommun har tidigare haft en kommunlogotyp i grönt och lila med fjällen i bakgrunden. Denna kommer inte längre att användas.

Vilhelmina har även stått som delägare av varumärket South Lapland. Det varumärket ägs nu enbart av Vilhelmina kommun och kommer att användas för destinationsmarknadsföring av South Lapland Airport som har ett större upptagningsområde, då varumärket South Lapland under projekttiden omfattade flera geografiska kommuner och inte endast Vilhelmina.

Det nya platsvarumärket syftar inte heller endast till destinationsmarknadsföring utan spänner över flera målgrupper.


Vad händer med Vild och vacker?

Svar: Många kommunbor förknippar Vilhelmina med slogan Vild och vacker. Då denna dels inte längre används på ett enhetligt sätt och även känns mer riktad mot destinationsmarknadsföring kommer detta inte längre att användas i platsvarumärket.


Vad består platsvarumärket av?

Platsvarumärket består av en beskrivning av Vilhelminas identitet. I korthet handlar det om hur vi vill uppfattas av omvärlden och av oss själva, på ett sätt som inte känns påklistrat utan verkligt och äkta. På vi.vilhelmina.se finns en grafisk manual för platsens visuella identitet, det vill säga logotyp, mönster, bildspråk och mycket mer.


Hur har det tagits fram?

Arbetet har genomförts under 2019 och 2020 med fokusgrupper där sammanlagt 80 personer ur olika samhällsgrupper fått diskutera Vilhelmina som plats utifrån olika frågeställningar och svarsalternativ.

Ungdomar, pensionärer, företagare, föreningar, personer utanför arbetsmarknaden, förtroendevalda, inflyttare och utflyttare har alla fått säga sitt. Därefter har man även tagit med en omfattande besöksundersökning där våra gäster fått tycka till om Vilhelmina.

Resultatet har sedan kokats ner till platsvarumärkets utgångspunkt och grundvärderingar.


Vad har platsvarumärket för uppgift?

I grunden handlar det om att Vilhelmina ska utvecklas: vi ska bli fler som bor här, fler som driver företag här och fler som besöker oss. En förutsättning för det är att Vilhelmina uppfattas som attraktivt.


Vad vinner vi på att ha ett platsvarumärke?

Vi får ett sätt att samlat och gemensamt lyfta fram fördelarna som finns med att besöka bo och driva företag i Vilhelmina, oavsett om vi som använder det tillhör en förening, organisation eller företag.


Vad blev resultatet?

Efter träffarna stod det klart att svaren pekade på att det är människorna som tar fram det speciella i platsen Vilhelmina. Det är människorna som ger det goda bemötandet till besökaren, frågar grannen hur det är och ser till att föreningslivet sjuder av liv. Vi ser också vår plats som ett smart val, med naturen och alla dess möjligheter till friluftsliv, och med en närhet och enkelhet utan långa och många timmar i kollektivtrafik för att ta sig till jobbet.


Vad menas med ”Med själ och hjärta”?

Själ och hjärta kan kallas vår slogan, eller tagline. Men det är också vår ledstjärna när vi tillsammans skapar och utvecklar platsen Vilhelmina. Allt vi gör ska vi göra med själ och hjärta.


Hur har detta finansierats?

Vilhelmina kommun har mycket riktigt ekonomiskt svåra tider. Därför kan vi inte trycka nog på att detta är medel från Tillväxtverket via ett projekt. Det innebär att Vilhelmina kommun har initierat arbetet men inte betalat några egna pengar för arbetet, men också att pengarna från Tillväxtverket inte kan gå till de befintliga kommunala verksamheterna såsom skola och omsorg.


Hur länge kommer detta att gälla?

Varumärket ska leva en lång tid, och det tar också tid att bygga upp och skapa igenkänning. Därför måste vi vara uthålliga och arbeta under samma varumärke under en lång tid, tillsammans.


Vem äger platsvarumärket?

Det är alla invånare i Vilhelmina och alla med intresse av Vilhelmina som äger platsvarumärket. Det är viktigt att veta att detta är varumärket för platsen Vilhelmina och inte för kommunorganisationen.


Kan jag använda platsvarumärket?

Absolut. Oavsett om du är företagare, skolungdom, pensionär eller ”bara” har ett allmänt intresse av Vilhelmina så vill vi att du tar del av innehållet i platsvarumärket och är med och skapar framtidens bild av oss.


Gäller platsvarumärket för centralorten eller för hela kommunen?

Hela kommunen, det vill säga området som finns inom Vilhelminas kommungränser.


Hur ska platsvarumärket användas?

Varumärket kan användas av alla som vill bidra till en positiv bild av Vilhelmina. Platsvarumärket ska användas i marknadskommunikation om Vilhelmina som plats. Är du intresserad av att veta mer så kan du gå in på vi.vilhelmina.se/verktygslada och skriva under ett ambassadörslöfte, vilket ger dig möjlighet att ladda hem hela verktygslådan för att kunna använda varumärket i platsmarknadsföring.


Jag vill använda mig av platsvarumärket, måste jag ändra hela mitt företags eller min förenings hemsida enligt den grafiska manualen?

Nej, det måste du inte. Loggan ska vara enligt de typsnitt och färger som finns i manualen, men resten är ditt eget innehåll och ska inte anpassas till platsvarumärkets visuella element.

Den här hemsidan använder sig av cookies.