Tillgänglighetsredogörele

Vilhelmina kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur vi.vilhelmina.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.

Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från vi.vilhelmina.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss. 

Du kan kontakta oss på följande sätt:

Svarstiden är normalt 3 arbetsdagar.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss på något av ovanstående sätt så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven

Med nedsatt syn/ utan synförmåga/ nedsatt färgseende :

  • Färgad text är placerad på bilder med liknande färger i bakgrunden
  • Text står på mönstrad bakgrund
  • Text finns i bild utan alt-text
  • Video är inte syntolkad
  • Vid 200 % inzoomning försvinner delar av bilder, och på sidan ”Dataskydd” försvinner delar av rubriken.

Med nedsatt finmotorik eller styrka/ begränsad rörlighet:

  • TAB-knappen markerar inte knappen som godkänner att Vilhelmina kommun hanterar ens personuppgifter.

Med känslighet för flimmer:

  • Bildspel på sidorna går ej pausa

Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Videon på webbsidan är publicerad innan den 23 september 2020 vilket innebär att den inte omfattas av Webbdirektivets krav på inspelad video.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av vi.vilhelmina.se.

Senaste bedömningen gjordes den 18 september 2020.

Redogörelsen uppdaterades senast den 21 september 2020.

Den här hemsidan använder sig av cookies.